Årsskriften

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2016)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Aldrin, EmiliaVälja namn – välja kön? Hur förnamnsval bidrar till konstruktion av könsroller5–17
[Choosing names – choosing gender? How first-name choices contribute to the construction of gender roles]Summary
Elmevik, LennartButtle och Rute19–21
[Buttle and Rute]Summary
Fridell, StaffanRönne å och Regnaren23–35
[Rönne å and Regnaren]Summary
Liljegren, JoakimNamnet Bellevue i Göteborg37–44
[The name Bellevue in Gothenburg]Summary
Olofsson, LeifKyrkbyn i Stora Skedvi socken och dess äldre namn45–50
[The church village of Stora Skedvi parish and its earlier names]Summary
Olofsson, LeifRusbo i Hedemora. En kommentar till Lennart Hagåsen, Dalanamnen Hedemora, Gussarvet och Rusbo samt belägget køpstadher (OUÅ 2015) 141451–53
[Rusbo: A comment on Lennart Hagåsen, The Dalarna names Hedemora, Gussarvet and Rusbo, and a 1414 record of the word køpstadher (OUÅ 2015)]Summary
Strandberg, SvanteHulteglänn och Rungeln. Två sjönamn i Döderhults socken55–63
[Hulteglänn and Rungeln: Two lake names in the parish of Döderhult]Summary
Strandberg, SvanteYsunda. Ett östgötskt gårdnamn65–68
[Ysunda: An Östergötland farm name]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2015)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Andersson, ThorstenNORNA i backspegeln. Personliga minnen från den första tiden5–13
[NORNA in the rear-view mirror. A personal recollection of the early days]Summary
Elmevik, LennartAllbo härad, Aringsås och fgutn. Gutnal þing15–21
[Allbo härad, Aringsås and Old Gutnish Gutnal þing]Summary
Elmevik, LennartDet gotländska sockennamnet Hemse23–25
[The Gotland parish name Hemse]Summary
Fridell, StaffanLoshult27–38
[Loshult]Summary
Fridell, StaffanSmåländska ortnamnsstudier39–57
[Småland place-name studies]Summary
Hagåsen, LennartDalanamnen Hedemora, Gussarvet och Rusbo samt belägget køpstadher 141459–77
[The Dalarna names Hedemora, Gussarvet and Rusbo, and a 1414 record of the word køpstadher]Summary
Hagåsen, LennartSkogsnamnet Nåsten vid Uppsala. Och var låg nu Läby vad?79–106
[The forest name Nåsten near Uppsala. And where was Läby ford?]Summary
Olofsson, LeifHinshyttan I Husby socken och sjön Rällingen. En felläsning med konsekvenser107–110
[Hinshyttan in Husby parish and Lake Rällingen. A misreading with consequences]Summary
Strandberg, SvanteJärö (Margretelund) vid Åkersberga111–120
[Järö (Margretelund) in Åkersberga]Summary
Strandberg, SvanteStensjön i Stora Malm. Ett förhistoriskt namnbyte?121–127
[Stensjön in Stora Malm: A prehistoric name change?]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2014)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Andersson, ThorstenBynamnet Sockendal och ett försvunnet östgötskt ånamn5–9
[The village name Sockendal and a lost Östergötland river name]Summary
Andersson, ThorstenFrån Gilstring till Göstring. Ljudutvecklingen i ett östgötskt häradsnamn11–14
[From Gilstring to Göstring. The phonological development of an Östergötland district name]Summary
Björk, Simon KarlinGråska15–18
[Gråska]Summary
Elmevik, LennartJärlåsa, Järla och Järle19–22
[Järlåsa, Järla and Järle]Summary
Fridell, StaffanBrittatorp23–26
[Brittatorp]Summary
Katz, Viktoria BengtsdotterÄgonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap27–42
[Field-names of the Agricultural Landscape of Southern Öland World Heritage Site]Summary
Strandberg, SvanteNödesta (Nedersta) i Västerhaninge43–49
[Nödesta (Nedersta) in Västerhaninge]Summary
Strandberg, SvanteSjönamnet Silingen51–58
[The lake name Silingen]Summary
Vikstrand, PerSparrsätra och Nysätra59–68
[Sparrsätra and Nysätra]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2013)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Axelsson, Marcus et al.Alternativa och inofficiella ortnamn i Uppsala – tre smärre studier5–27
[Alternative and unofficial place-names in Uppsala – three short studies]Summary
Elmevik, LennartBynamnet Hade. Ett tolkningsförsök29–33
[The village name Hade. An attempt at an interpretation]Summary
Elmevik, LennartHäradsnamnet Frökind35–40
[The härad name Frökind]Summary
Elmevik, LennartOrtnamn jag stött och blött41–53
[Place-names I keep coming back to]Summary
Fridell, StaffanKrägga55–59
[Krägga]Summary
Fridell, StaffanTre småländska bynamn61–70
[Three Småland village names]Summary
Källström, MagnusKvinnor och män i tiohundratalets Uppland. Några nedslag i den vikingatida namnhistorien utifrån runinskrifter71–88
[Women and men in 11th-century Uppland. Glimpses of Viking Age name history from runic inscriptions]Summary
Ryman, LennartTier(p)e och några andra medeltida ortnamnsidentiska binamn89–95
[Tier(p)e and other medieval bynames identical to place-names]Summary
Strandberg, SvanteBy- och sockennamnet Öttum i Västergötland97–107
[The village and parish name Öttum in Västergötland]Summary
Strandberg, SvanteBälsunda i Hjälsta socken109–112
[Bälsunda in Hjälsta parish]Summary
Strandberg, SvanteGärskagården, Hissingsgården och Kvädaregården113–117
[Gärskagården, Hissingsgården and Kvädaregården]Summary
Tollin, Clas & Vikstrand, PerDanmarks och Alsike prästgårdars äldre namn119–129
[The older names of the rectories of Danmark and Alsike]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2012)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Andersson, ThorstenRangelrumpan, en utjord i Ödeshögs socken i Östergötland5–12
[Rangelrumpan, an outlying parcel of land in Ödeshög parish in Östergötland]Summary
Eldblad, AnitaPersonnamnen i 1312 års markgäldslängd från Hållnäs13–29
[Personal names in the 1312 land tax register from Hållnäs parish in Uppland]Summary
Elmevik, LennartTre danska -lösa-namn31–36
[Three Danish -løse names]Summary
Elmevik, LennartDet västgötska häradsnamnet Kåkind37–41
[The Västergötland härad name Kåkind]Summary
Fridell, StaffanDjura Nöbbele43–48
[Djura Nöbbele]Summary
Fridell, StaffanHubbestad49–51
[Hubbestad]Summary
Fridell, StaffanNågra småländska sockennamn53–57
[Some Småland parish names]Summary
Strandberg, SvanteFansjön, Gisen och Lyan. Tre sjönamn i Edsbro socken59–75
[Fansjön, Gisen and Lyan. Three lake names in Edsbro parish]Summary
Svensson, BörjeKorrö77–79
[Korrö]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2011)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Andersson, ThorstenAllbo härad5–9
[Allbo härad]Summary
Andersson, ThorstenVisingsö11–15
[Visingsö]Summary
Elmevik, LennartUlvsbygden – ett tolkningsförslag17–22
[Ulvsbygden – a suggested interpretation]Summary
Fridell, StaffanBergkvara i Kalmar län23–25
[Bergkvara in Kalmar county]Summary
Fridell, StaffanLindormen och ljungen27–30
[Lindworm and ling]Summary
Fridell, StaffanNågra ortnamn i Värnamo socken31–37
[Some place-names in Värnamo parish]Summary
Melin, ElsaNamnet Ystad39–44
[The name Ystad]Summary
Neumüller, KristinaLångsved eller Dröttjan? Namnkonkurrens mellan yngre bebyggelsenamn45–61
[Långsved or Dröttjan? Recent settlement names – competion and change]Summary
Nyström, StaffanSolbaset och Solbaddet63–71
[Solbaset and Solbaddet]Summary
Ryman, LennartMaisa på samhällets botten – ett par tillägg73–76
[Maisa at the bottom of society – a postscript]Summary
Sandnes, BeritSkånske stedsnavn i nordisk perspektiv77–90
[Scanian place-names in Scandinavian perspective]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2010)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Elmevik, LennartLössnan och Lössnaren5–8
[Lössnan and Lössnaren]Summary
Fridell, StaffanLangdano9–12
[Langdano]Summary
Fridell, StaffanOrtnamn på Visingsö13–27
[Place-names on Visingsö]Summary
Gahrn, Lars & Fridell, StaffanÄngsö. Ett gods som tillhört Erik den helige29–34
[Ängsö. An estate that belonged to St Erik]Summary
Neumüller, KristinaGrindstugan, Römossen och Trumslagartorp. Nybyggesnamn i Rekarnebygden under 1500- och 1600-talet35–59
[Grindstugan, Römossen and Trumslagartorp. Naming of new settlements in Rekarnebygden in the 16th and 17th centuries]Summary
Ryman, LennartMaisa på samhällets botten61–66
[Maisa – at the bottom of society]Summary
Strandberg, SvanteNågot om hemmansnamnet Krabbegården67–70
[Remarks on the farm name Krabbegården]Summary
Sundström, KjellSockennamnet Hammerdal – en felskrivning eller en korrekt beskrivning?71–83
[The parish name Hammerdal – misspelling, or a correct description?]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2009)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Elmevik, LennartBynamnet Möjbro5–10
[The hamlet name Möjbro]Summary
Elmevik, LennartSjönamnet Skagern och en norsk och svensk -vin-namnsgrupp11–18
[The lake name Skagern and a group of Norwegian and Swedish -vin names]Summary
Fridell, StaffanAskaken och Åskaken. En västsvensk-norsk sjönamnsgrupp19–37
[Askaken and Åskaken A West Swedish–Norwegian group of lake names]Summary
Fridell, StaffanStudier i sydsmåländska ortnamn39–47
[Studies of southern Småland place-names]Summary
Kvillerud, ReinertSjöröd i Bohuslän. Ett bebyggelsenamn utan direkt förbindelse med hav eller sjö49–55
[Sjöröd in Bohuslän, Sweden – despite its first element, a place-name with no reference to a lake or the sea]Summary
Nyström, StaffanDyarna i Sorunda57–65
[Dyarna in Sorunda]Summary
Pihl, ElinÄgonamnen i Söderby i Almunge 1710 och 1962–196367–81
[The field-names of Söderby in Almunge in 1710 and 1962–1963]Summary
Strandberg, SvanteSkällerö i Funbo socken83–89
[Skällerö in Funbo parish]Summary
Strandberg, SvanteStöckegården i Viste härad91–93
[Stöckegården in Viste härad]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2008)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Brylla, EvaChronschough går igen. Dekorativ stavning i efternamn9–14
[Chronschough rides again. Decorative spelling of surnames]Summary
Elmevik, LennartRunföljden uilinisþat på Rökstenen15–23
[The runic sequence uilinisþat on the Rök Stone]Summary
Elmevik, LennartTrössla – ett forntida önamn?25–28
[Trössla – a prehistoric island name?]Summary
Entzenberg, SonjaUnder annat namn. Författares bruk av signaturer och pseudonymer i Sverige 1870–192029–35
[By another name. The use of signatures and pseudonyms by writers in Sweden from 1870 to 1920]Summary
Fridell, StaffanFornengelska meresteall och fornsvenska *marstall. En nordvästgermansk sammansättning?37–42
[Old English meresteall and Old Swedish *marstall. A North-West Germanic compound?]Summary
Fridell, StaffanMöjbro43–49
[Möjbro]Summary
Leibring, KatharinaNamnanarki i svenska ladugårdar kring år 190051–56
[Name anarchy in Sweden’s cowsheds around 1900]Summary
Nyström, StaffanNamn i min närhet. Några glimtar från namnforskarens arbetsfält57–63
[Names in my vicinity. Glimpses from a name scholar’s field of work]Summary
Rundkvist, Martin & Vikstrand, PerÄgonamn och järnåldersarkeologi. Tre landskapshistoriska nedslag norr om Mälaren65–78
[Field names and Iron Age archaeology. Landscape historical studies of three sites north of Lake Mälaren]Summary
Strandberg, SvanteBetlehem, Skövde och Pommern. Uppkallelsenamn i Västermo socken79–88
[Betlehem, Skövde and Pommern. Transfer names in Västermo parish]Summary
Wahlberg, MatsOrtnamn och forntida teknik89–102
[Place-names and prehistoric technology]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2007)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Agertz, JanVisingsö – Vätterns pärla. Presentation av ett projekt vid Jönköpings läns museum5–20
[Visingsö – Pearl of Lake Vättern. Presentation of a project at the Jönköping County Museum]Summary
Elmevik, LennartJäla – ett tidigt »prepositionsnamn»?21–26
[Jäla – an early ‘prepositional name’?]Summary
Fridell, StaffanVar stod slaget vid Gestilren 1210?27–54
[Where was the battle of Gestilren in 1210?]Summary
Fridell, StaffanTvå ortnamn i Värend55–61
[Two place-names in Värend]Summary
Hagåsen, LennartNorby i Uppsala63–70
[Norby in Uppsala]Summary
Nyström, StaffanAnna Lindhs Plats. Historien om ett namn i Stockholm och ett misskrediterat namnelement71–86
[Anna Lindhs Plats. The story of a name in Stockholm ... and a disparaged name element]Summary
Schybergson, AnitaFinländska fartygsnamn i historiskt perspektiv87–99
[Ships’ names in Finland in historical perspective]Summary
Sjöblom, PaulaFinska företagsnamn. Deras struktur och funktion101–111
[Finnish company names. Their structure and functions]Summary

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2006)

FörfattareTitelLadda nedSid.
Agertz, JanEtt förnamn och ett ortnamn5–6
[A personal name and a place-name]Summary
Elmevik, LennartFrosta härad och »Dapra härad»7–14
[Frosta härad and »Dapra härad»]Summary
Entzenberg, SonjaAblahadson, Arielleson, Starwarson och Nallesdotter. Nybildade efternamn på -son och -dotter 1995–200615–20
[Ablahadson, Arielleson, Starwarson and Nallesdotter. Newly created surnames in -son and -dotter, 1995–2006]Summary
Falck-Kjällquist, BirgitNamnelementet bonde(n) i namn på naturliga landmärken i västra Sverige21–29
[The name element bonde(n) in names of natural landmarks in western Sweden]Summary
Gillingstam, HansPenningby31–32
[Penningby]Summary
Nilsson, LeifGod ortnamnssed i våra adresser?33–36
[Good place-name practice in rural addresses in Sweden?]Summary
Nyström, StaffanNya mot-namn välkomnas37–40
[New interchange names in -motet welcome]Summary
Olofsson, LeifGårdsnamn och andra namn på gårdar och torp med syftning på kvinnor i några socknar i Dalarna41–50
[Farm-related bynames and other farm and croft names referring to women, recorded in three parishes in southern Dalarna]Summary
Peterson, LenaGysta i Bälinge51–58
[Gysta in Bälinge]Summary
Ringstam, HansWhite House, Casablanca eller ad-Dar al-Baydā. Något om FN:s arbete med ortnamn59–66
[White House, Casablanca or ad-Dar al-Baydā. UN work on place-names]Summary
Strandberg, SvanteRygglösa i Bettna67–70
[Rygglösa in Bettna]Summary
Strandberg, SvanteStålbåga i Sörmland71–75
[Stålbåga in Södermanland]Summary
Strandberg, SvanteTisslegården i Kinne härad77–80
[Tisslegården in Kinne härad]Summary
Tollin, ClasHur gamla är namnen på holmar och skär i Ängsö socken i Mälaren?81–88
[How old are the names of islets and rocks in Ängsö parish in Lake Mälaren?]Summary